ANBI Diaconie

Onderstaand bestand treft u de staat 
van baten en lasten aan over het boekjaar 2017 
en de begroting over het boekjaar 2019.

ANBI gegevens Diaconie Gereformeerde Kerk Een-Norg

Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde Kerk Een-Norg

RSIN/Fiscaal nummer: 003399722

Webadres: http://www.edenhof.nl

Email: kosterijeen@oldgro.nl 

Adres: Hoofdstraat 16, 9342 PC Een

Postadres: Postbus 58, 9330 AB Norg