ANBI Diaconie

Onderstaand treft u de staat 
van baten en lasten aan over het boekjaar 2019
en de begroting voor het boekjaar 2021.
Voor gemeenteleden is de gespecificeerde jaarrekening onder het hoofdstuk Nieuwsbrief in te zien en te downloaden.

ANBI gegevens Diaconie Gereformeerde Kerk Een-Norg

Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde Kerk Een-Norg

RSIN/Fiscaal nummer: 003399722

Webadres: http://www.edenhof.nl

Email: kosterijeen@oldgro.nl 

Adres: Hoofdstraat 16, 9342 PC Een

Postadres: Postbus 58, 9330 AB Norg