Kerkdiensten

De diensten in De Edenhof zijn te beluisteren en te bekijken
via www.kerkomroep.nl

ZONDAG 26 NOVEMBER 09.30 UUR
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
VOORGANGER: MAJA SWART UIT LEENS
ORGANIST: TAMMO OLDENHUIS

ZONDAG 3 DECEMBER 09.30 UUR
EERSTE ADVENT
DIENSTVULLEND PROGRAMMA DOOR
GOSPELGROEP SINJAEL UIT DONKERBROEK