Pastoraat

Het pastoraat neemt binnen de gemeente van De Edenhof een belangrijke plaats in. Omzien naar elkaar en meeleven met elkaar staat hierin centraal.

De kerkelijke gemeente van De Edenhof bestaat uit vier wijken met, per wijk, een team voor pastorale zorg. Deze teams bestaan uit een ouderling, diaken en wijkcontactpersonen.
Met elkaar proberen wij zo goed mogelijk een beeld te krijgen van het wel en wee in de wijken en stimuleren wij het omzien en meeleven naar elkaar. Bij noodpastoraat kunnen we een beroep doen
op professionals uit naburige kerkelijke gemeenten.

Het pastoraat is voor een groot deel gericht op gemeenteleden,
maar hoeft daartoe niet beperkt te blijven. Uiteraard kijken we ook over onze kerkgrenzen heen en hebben oog en oor voor onze dorpsgenoten en de mensen daarbuiten. Waar nodig willen wij met raad en daad hulp bieden. Zo proberen wij, als een open, gastvrije kerk midden in de samenleving te staan.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek of een ontmoeting,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U bent welkom!

Janny Flokstra 06 53707348

Ds. Diete Kits 06 22852023