Pastoraat

Het pastoraat neemt binnen de gemeente van De Edenhof een belangrijke plaats in. Omzien naar elkaar en meeleven met elkaar staat hierin centraal.

De kerkelijke gemeente van De Edenhof bestaat uit vier wijken,
met per wijk een team voor pastorale zorg, bestaande uit een ouderling, een diaken en één of meerdere bezoekmedewerkers.
Zij proberen zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven over het wel en wee van de mensen in hun wijk.
Bij noodpastoraat kunnen we een beroep doen op professionals uit naburige kerkelijke gemeenten.

Het pastoraat is voor een groot deel gericht op gemeenteleden, maar hoeft daartoe uiteraard niet beperkt te blijven: ook naar hulpbehoevenden in de samenleving zien we als gemeente om.
Zo proberen we als kerk midden in de samenleving te staan en, daar waar nodig, zetten we ons in voor een betere samenleving.

Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek of anderszins een ontmoeting, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.