Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente De Edenhof is een veelkleurige geloofsgemeenschap met een oecumenische instelling. Door het geloof in God zijn wij verbonden, maar binnen onze gemeenschap is er ruimte voor individuele opvattingen.

Binnen onze gemeente speelt pastoraat ‘het omzien naar elkaar’ een belangrijke rol. Lief en leed wordt gedeeld en onze ambtsdragers en bezoekmedewerkers dragen allemaal hun steentje bij aan de onderlinge betrokkenheid. Waar nodig kunnen we de hulp inschakelen van een professional uit een buurgemeente op het gebied van (nood)pastoraat.

Kerkdiensten spelen in onze gemeente een belangrijke rol. In de diensten gebruiken we de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en we zingen onze liederen uit het Nieuwe Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk).